[Exhibitor] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU KHOẢN

HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM TẠI HỘI NGHỊ

1. Phiếu đăng ký Triển lãm tại Hội nghị phải được điền thông tin đầy đủ. Quý vị chỉ có thể đăng ký tối đa 1 gian hàng trên mỗi phiếu đăng ký.

2. Sau khi hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia Triển lãm, Quý vị tiến hành thanh toán phí gian hàng cho Ban Tổ chức; sau đó, Quý vị sẽ nhận được Thư xác nhận đã đăng ký tham gia Triển lãm thành công từ Ban Tổ chức Hội nghị. Quý vị có thể đem theo Thư xác nhận này khi tham dự Hội nghị để làm thủ tục nhận gian hàng.

3. Đăng ký tham gia Triển lãm bao gồm các quyền lợi theo quy định của Ban tổ chức Hội nghị ghi rõ trong Phiếu đăng ký Triển lãm tại Hội nghị. Quý vị có thể liên hệ ngay với Ban Tổ chức để tái xác nhận quyền lợi của đơn vị tham gia Triển lãm, đặc biệt là vị trí gian hàng trưng bày sản phẩm, gửi file logo, hình ảnh của doanh nghiệp,…

4. Trường hợp vì lý do khách quan phải hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị, Quý vị sẽ được hoàn tiền 100% cho những thông báo hủy trước 02 (hai) tháng trước khi diễn ra Hội nghị. Tuy nhiên mức phí 10% (chi phí quản lý hành chính) sẽ được tính vào tất cả các thông báo hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị.

Ban Tổ chức không hoàn lại tiền cho các thông báo hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị trong vòng hai (2) tháng trước khi diễn ra Hội nghị, bất kể lý do gì. Thông báo hủy bỏ phải được lập thành văn bản có xác nhận ngày nhận (công văn đến) của Văn phòng VINACAS.

5. Trong một số trường hợp, vì lý do khách quan Ban Tổ chức có thể thay đổi nội dung, thời gian hoặc địa điểm Hội nghị. Theo đó, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thay đổi nào về những thay đổi trong lịch trình công tác hay di chuyển (hàng không,…) của đại biểu (đơn vị tham gia Triển lãm) tham dự Hội nghị.

6. Hỗ trợ thông tin: Nếu Quý vị có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, đại biểu có thể email: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, hoặc fax +84 (0) 283 8242138 hoặc điện thoại +84 (0) 283 8242136. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.vinacas.com.vn/ để có được những thông tin mới nhất.
##

Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)