Exhibition Registration


* vui lòng điền đầy đủ thông tin trên

Vị trí gian hàng
Trị giá
123.003.500 VND
98.353.500 VND
73.703.500 VND
36.728.500 VND
Quyền lợi của đơn vị tham gia triển lãm

- Gian hàng tiêu chuẩn (2x3) m, lót thảm sàn.

- 01 bàn và 2 ghế.

- 01 ổ cắm điện.

- Quạt làm mát (khu vực ngoài trời).

- Ban tổ chức hỗ trợ thiết kế và in ấn decal các vách ngăn bên trong của gian hàng miễn phí.

- Không bao gồm nhân sự tham dự Hội nghị (đăng ký riêng).

- Ban Tổ chức hỗ trợ vận chuyển và thi công gian hàng (DN tự túc kinh phí).
Sơ đồ gian hàng
Tỷ giá USD/ VND: căn cứ theo tỷ giá hàng ngày (chuyển khoản) của Ngân hàng Vietcombank
Điều khoản & điều kiện
HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM TẠI HỘI NGHỊ

1. Phiếu đăng ký Triển lãm tại Hội nghị phải được điền thông tin đầy đủ. Quý vị chỉ có thể đăng ký tối đa 1 gian hàng trên mỗi phiếu đăng ký.

2. Sau khi hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia Triển lãm, Quý vị tiến hành thanh toán phí gian hàng cho Ban Tổ chức; sau đó, Quý vị sẽ nhận được Thư xác nhận đã đăng ký tham gia Triển lãm thành công từ Ban Tổ chức Hội nghị. Quý vị có thể đem theo Thư xác nhận này khi tham dự Hội nghị để làm thủ tục nhận gian hàng.

3. Đăng ký tham gia Triển lãm bao gồm các quyền lợi theo quy định của Ban tổ chức Hội nghị ghi rõ trong Phiếu đăng ký Triển lãm tại Hội nghị. Quý vị có thể liên hệ ngay với Ban Tổ chức để tái xác nhận quyền lợi của đơn vị tham gia Triển lãm, đặc biệt là vị trí gian hàng trưng bày sản phẩm, gửi file logo, hình ảnh của doanh nghiệp,…

4. Trường hợp vì lý do khách quan phải hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị, Quý vị sẽ được hoàn tiền 100% cho những thông báo hủy trước 02 (hai) tháng trước khi diễn ra Hội nghị. Tuy nhiên mức phí 10% (chi phí quản lý hành chính) sẽ được tính vào tất cả các thông báo hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị.

Ban Tổ chức không hoàn lại tiền cho các thông báo hủy đăng ký Triển lãm tại Hội nghị trong vòng hai (2) tháng trước khi diễn ra Hội nghị, bất kể lý do gì. Thông báo hủy bỏ phải được lập thành văn bản có xác nhận ngày nhận (công văn đến) của Văn phòng VINACAS.

5. Trong một số trường hợp, vì lý do khách quan Ban Tổ chức có thể thay đổi nội dung, thời gian hoặc địa điểm Hội nghị. Theo đó, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thay đổi nào về những thay đổi trong lịch trình công tác hay di chuyển (hàng không,…) của đại biểu (đơn vị tham gia Triển lãm) tham dự Hội nghị.

6. Hỗ trợ thông tin: Nếu Quý vị có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, đại biểu có thể email: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, hoặc fax +84 (0) 283 8242138 hoặc điện thoại +84 (0) 283 8242136. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.vinacas.com.vn/ để có được những thông tin mới nhất.
##

Updating...

* required

Booth position
Fee
USD 4,990
USD 3,990
USD 2,990
USD 1,490
Exhibitor’s benefits

- Standard booth (2x3) m, carpet.

- 01 table and 2 chairs.

- 01 electric socket.

- Electric fan (if out-door).

- Corporate advert printings on booth partitions are supported and printed by the organizers.

- Exclusive of partcipation fee for the delegate(s) who take(s) care of the booth.

- Other logistics will be supported by the organizers (but the exhibitors bear the costs).
Sơ đồ gian hàng
Exchange rate USD/ VND: according to daily exchange rate (transaction) by Vietcombank
Terms & Conditions
GUIDANCE, TERMS & CONDITIONS OF EXHIBITOR REGISTRATION

1. Exhibition Registration Form should be fully filled. You can only register 1 booth per registration form.

2. Confirmation letter on the Exhibition Registration will be sent on receipt of your payment. You can bring this letter along with you upon check-in at the event and receive the booth.

3. The Exhibitor will have all benefits according to the rules and regulations of the Organizing Committee which are indicated in the Exhibition Registration Form. You may contact with the Organizing Committee to re-confirm your exhibitor’s benefits, especially location of your booth and sending your company’s logo and images etc.

4. Full refund will be given to early registrants, if cancelation is received before 02 (two) months prior to the event opening date. A 10% administrative fee will be charged to regular registrants for all cancellations. No refunds will be made for no-shows or if you cancel within 02 (two) months prior to the event opening date, whatever the reason.

Cancellations must be made in writing and you must have a written knowledge from the VINACAS Office to be entitled to a refund.

5. In some cases, due to objective reasons, the Organizing Committee can change the content, timing or place of the meeting. Accordingly, the organizers will not be responsible for any changes on the changes in the working schedule or flights (aviation, etc) of the participants (exhibitors) who attend the meeting.

6. If you have any questions or need more information, you may email to: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, fax: +84 (0) 283 8242138 or +84 (0) 283 8242 136. you can also visit our website: www.vinacas.com.vn/ to update the latest information.

##

Updating...