Our Speaker

Mr. DAN PHIPPS

Senior Vice President of RED RIVER FOODS (United States)

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN “SẢN XUẤT SẠCH HƠN, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”).
Time: from 1:30 PM - 3:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. Dan Phipps is Senior Vice President of RED RIVER FOODS, one of leading cashew traders in the United States and the world.

Red River, a privately held company that was once a subsidiary of Universal Leaf Tobacco Co. Inc., distributes nuts, seeds, and dried fruits and vegetables worldwide.

Red River has offices or facilities in New York, Washington, California (USA); China, Benin, Ghana, Turkey, Indonesia and Vietnam. Red River ships 42 million pounds of unprocessed cashews a year.

The largest cashew projects of RED RIVER FOODS include “The East Bali Cashews” and the cashew nut factory in Vietnam.

Dan Phipps graduated from University of Richmond with a degree in political science. He is a very experienced in cashew nut business.

Ông Dan Phipps là Phó Chủ tịch Thường trực của RED RIVER FOODS, một trong những công ty kinh doanh điều hàng đầu ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

RED RIVER FOODS xuất thân là một doanh nghiệp tư nhân và là công ty con của Tập đoàn Universal Leaf Tobacco chuyên về phân phối các loại hạt (nuts & seeds), quả khô và rau quả tươi trên toàn thế giới.

RED RIVER FOODS có văn phòng đại diện hoặc cơ sở kinh doanh tại New York, Washington, California (Hoa Kỳ); Trung Quốc, Benin, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Việt Nam. RED RIVER FOODS tiêu thụ khoảng 92,6 ngàn tấn nhân điều thô mỗi năm.

Các dự án về điều lớn nhất của RED RIVER FOODS trên thế giới bao gồm “The East Bali Cashews” và nhà máy hạt điều ở Việt Nam.

Dan Phipps tốt nghiệp Đại học Richmond với bằng cấp về khoa học chính trị. Ông tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh hạt điều.

 

 

 

 

Programme