Our Speaker

Mr. ABEL SANTOS

COO of Intersnack Rajkumar Cashew Company

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Time: from 1:30 PM - 3:30 PM of Saturday, March 02, 2019
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

Mr. Abel Santos Sáez, COO of Intersnack Rajkumar Cashew Company is graduated from Salamanca University (Spain) and Bern University (Switzerland) in MSc Chemistry and holds also a MSc Marketing and Sales Management by ENAE Business School – Spain.

He accumulates more than 15 years’ experience in the food manufacturing industry in the fields of Innovation, Quality and Operations gained in diverse companies (Mars, Kellogg’s, Bakkavor, Prosol and Intersnack) across different countries (Germany, UK, Spain, Netherlands and Singapore).

Ông Abel Santos Sáez, Giám đốc điều hành của Công ty Intersnack Rajkumar tốt nghiệp Đại học Salamanca (Tây Ban Nha) và Đại học Bern (Thụy Sĩ) với bằng Thạc sĩ Khoa học Hóa (MSc Chemistry). Ông cũng tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học Quản trị Bán hàng và Marketing của Trường Kinh doanh ENAE (Tây Ban Nha).

Ông tích lũy hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm và đã trải qua các vị trí thuộc lĩnh vực Cải tiến, Chất lượng và Xuất nhập khẩu cho nhiều công ty (Mars, Kellogg, Bakkavor, Prosol và Intersnack) ở các quốc gia khác nhau (Đức, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Singapore).

##

Programme