Our Speaker

Dr. ADAMA COULIBALY

Director General of COTE D’IVOIRE CASHEW & COTTON COUNCIL (CCA)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Dr. ADAMA COULIBALY is Director General of COTE D’IVOIRE CASHEW & COTTON COUNCIL (CCA). Dr Adama COULIBALY is an Ivorian Veterinarian born on 9 March 1953 in Sinématiali in northern Côte d’Ivoire. He is married and has 4 children.

After an academic career with a Ph.D. in veterinary medicine at the prestigious University of Louvain-La-Neuve in the Kingdom of Belgium, he joined the Veterinary Inspectorate on 20 January 1986. Thus begins 32 years of careers devoted to the management of veterinary medicine, (June 2011 to December 2012), then to the coordination of the ministerial cabinet as head of cabinet of the Ministry of State Ministry of Employment of Social Affairs and Vocational Training.

An activist devoted to agricultural and rural training, Dr Adama COULIBALY held various positions in national frameworks (SODEPRA, ANADER, Center for Rural Professions) and internationally as President of the International Network of Agricultural and Rural Training (FAR) at volunteer title.

In June 2014, he was appointed Deputy Managing Director in charge of the cotton sector at the Cotton and Cashew Council. On 2 August 2017, the Head of State Alassane OUATTARA renewed his confidence by confirming him to the post of Director General of the Cotton Council and the Cashew.

Dr. Adama COULIBALY has two national distinctions as an Officer of the National Order and Commander of Agricultural Merit.

CCA is a governmental body with the legal entity and with the financial autonomy, governed by the Ivory Coast laws, which has for objectives to strengthen the competitiveness of cotton and cashew sector’s and to contribute to the development of co-operatives, trading companies of processing and export of cotton and cashew products.

TS. ADAMA COULIBALY là Tổng Giám Đốc của Hội đồng bông & điều Bờ Biển Ngà (CCA). TS. Adama COULIBALY là một bác sĩ thú y người Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), sinh ngày 09 tháng 3 năm 1953 tại Sinématiali ở phía Bắc Côte d’Ivoire. Ông đã lập gia đình và có 4 con.

Ra trường với tấm bằng Tiến sĩ thú y tại Đại học Louvain-La-Neuve danh tiếng ở Vương quốc Bỉ, ông gia nhập cơ quan Thanh tra thú y vào ngày 20 tháng 1 năm 1986, sau đó là 32 năm trong sự nghiệp dành cho công tác quản lý thuốc thú y (tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012), rồi tiếp tục tham gia Ban cố vấn Chính phủ với tư cách là người đứng đầu Ban cố vấn của Bộ Nhà nước, Bộ Lao động, Công tác Xã hội và Đào tạo nghề.

Là nhà hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, TS. Adama COULIBALY giữ nhiều vị trí khác nhau ở các cơ quan Nhà nước (SODEPRA, ANADER, Trung tâm Nghề nghiệp Nông thôn) và các tổ chức quốc tế với tư cách là Chủ tịch danh dự Mạng lưới Đào tạo Nông nghiệp và Nông thôn Quốc tế (FAR).

Vào tháng 6 năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc điều hành phụ trách ngành bông tại Hội đồng Bông và Hạt điều (CCA). Vào ngày 2 tháng 8 năm 2017, Nguyên thủ Quốc gia Alassane OUATTARA đã tin tưởng bổ nhiệm ông giữ vị trí Tổng Giám Đốc của Hội đồng Bông và Hạt điều (CCA).

TS. Adama COULIBALY đã được nhiều thành tích và phần thưởng gồm có hai danh hiệu thi đua cấp quốc gia: Bảo quốc Huân chương dành cho cán bộ quốc gia và Tư lệnh Công trạng Nông nghiệp.

CCA là một cơ quan chính phủ với pháp nhân và với quyền tự chủ tài chính, được điều chỉnh bởi luật pháp Bờ Biển Ngà, nhằm mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành bông và điều và góp phần phát triển hợp tác xã, công ty thương mại chế biến và xuất khẩu bông và điều. CCA là một tổ chức hoạt động hợp pháp và tự chủ về tài chính, trực thuộc Chính phủ Bờ Biển Ngà và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Bờ Biển Ngà. CCA được thành lập nhằm mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành bông và điều của Bờ Biển Ngà, vì sự phát triển của các hợp tác xã, các công ty thương mại, chế biến và xuất khẩu bông và các sản phẩm điều.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam