Our Speaker

Mr. ALEX TRAN

Trade Promotion Director of VINACAS/
CEO of My An Cashew Company

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Time: from 1:30 PM - 3:30 PM of Saturday, March 02, 2019
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

Mr. Alex Tran is Vice President (in charge of Trade Promotion Dept.) of VINACAS and CEO of My An Cashew Company – one of leading cashew processors in Long An Province, Vietnam.

Ông Alex Tran (Trần Văn Hiệp) là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Xúc tiến Thương mại của VINACAS, Giám Đốc Công ty TNHH Mỹ An – một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu tại Long An.

##

 

 

Programme