Our Speaker

Mr. ALEX TRAN

Trade Promotion Director of VINACAS/
CEO of My An Cashew Company

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN “SẢN XUẤT SẠCH HƠN, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”).
Time: from 1:30 PM - 3:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. Alex Tran is Trade Promotion Director of VINACAS and CEO of My An Cashew Company – one of leading cashew processors in Long An Province, Vietnam.

Ông Alex Tran (Trần Văn Hiệp) là Trưởng Ban Xúc tiến Thương mại của VINACAS, Giám Đốc Công ty TNHH Mỹ An – một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu tại Long An.

##

 

 

Programme