Our Speaker

Mr. CAO THUC UY

CEO of Cao Phat

Panel: to be advised
Time: to be advised
Venue: to be advised

Mr. Cao Thuc Uy is a Standing Executive Member of VINACAS and the CEO of Cao Phat, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Ông Cao Thúc Uy là Ủy viên Ban Thường vụ VINACAS và là Giám Đốc điều hành của Công ty Cao Phát, một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam