Our Speaker

Mr. CAO THUC UY

CEO of Cao Phat

RAW CASHEW NUT QUALITY FORUM (DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU)
Time: from 9:00 AM - 11:30 AM of Sunday, October 07, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. Cao Thuc Uy is CEO of Cao Phat, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Ông Cao Thúc Uy là Giám Đốc điều hành của Công ty Cao Phát, một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme