Our Speaker

Mr. CAO THUC UY

CEO of Cao Phat

Panel: to be advised
Time: to be advised
Venue: to be advised

Mr. Cao Thuc Uy is a Standing Executive Member of VINACAS and the CEO of Cao Phat, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Ông Cao Thúc Uy là Ủy viên Ban Thường vụ VINACAS và là Giám Đốc điều hành của Công ty Cao Phát, một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)