Our Speaker

Mr. CAO THUC UY

CEO of Cao Phat

RAW CASHEW NUT FORUM (DIỄN ĐÀN ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU)
Time: from 9:00 AM - 11:30 AM of Sunday, March 03, 2019
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

Mr. Cao Thuc Uy is a Standing Executive Member of VINACAS and the CEO of Cao Phat, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Ông Cao Thúc Uy là Ủy viên Ban Thường vụ VINACAS và là Giám Đốc điều hành của Công ty Cao Phát, một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme