View video
View video

Our Speaker

ronghead

MR. CEDRIC RABANY

CEO of RONGEAD

RAW CASHEW NUT PANEL
Time: from 3.30 pm - 5.30 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. Cedric Rabany, International expert in agro-food sectors, CEO of RONGEAD, co-founder of NKALO Market Information service (covering the African cashew sector) and senior advisor for the Cote d’Ivoire Government. He has an extensive experience of business development and deep technical expertise on African cashew markets. He made a feasability study about the potential of Geographical Indications for the cashew from the Binh Phuoc province in 2016.

Ông Cedric Rabany, Chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực nông sản, Giám đốc điều hành của RONGEAD, đồng sáng lập Dịch vụ Thông tin Thị trường NKALO (tập trung về ngành điều châu Phi) và là cố vấn cao cấp của Chính phủ Cote d’Ivoire. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về phát triển kinh doanh và chuyên môn sâu về thị trường điều châu Phi. Ông đã từng tham gia thực hiện nghiên cứu khả thi về tiềm năng Chỉ dẫn địa lý cho cây điều Bình Phước (Việt Nam) vào năm 2016.

Programme