Our Speaker

MR. CEDRIC RABANY

CEO of RONGEAD

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Cedric Rabany is the General Manager of NITIDAE and Co-Founder of NKALO (Market Information Service covering the African cashew sector). He is an international expert in agro-food sectors and senior advisor for Governments and Impacts Investment Funds. He has an extensive experience of business development and deep technical expertise on African cashew markets, including High-Ended market like Fair Trade and Organic markets. He made a feasibility study about the potential of Geographical Indications for the cashew from the Binh Phuoc province in Vietnam.

Ông Cedric Rabany là Giám đốc điều hành của NITIDAE (tên cũ “RONGEAD”) và là Đồng sáng lập của NKALO (Dịch vụ Thông tin Thị trường tập trung chính về ngành điều châu Phi). Ông là chuyên gia cố vấn quốc tế về nông nghiệp thực phẩm và là cố vấn cấp cao cho nhiều Chính phủ và Quỹ Đầu tư Tác động (Impacts Investment Funds). Ông có nhiều năm kinh nghiệm về phát triển kinh doanh và chuyên môn sâu về thị trường điều châu Phi, bao gồm thị trường “High-End” VD: thị trường tiêu dùng sản phẩm “Thương mại Công bằng (Fair Trade)” và “Hữu cơ (Organic)”. Ông đã từng tham gia thực hiện nghiên cứu khả thi về tiềm năng Chỉ dẫn địa lý cho cây điều Bình Phước (Việt Nam).

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam