Our Speaker

MR. CEDRIC RABANY

CEO of RONGEAD

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Cedric Rabany is the General Manager of NITIDAE and Co-Founder of NKALO (Market Information Service covering the African cashew sector). He is an international expert in agro-food sectors and senior advisor for Governments and Impacts Investment Funds. He has an extensive experience of business development and deep technical expertise on African cashew markets, including High-Ended market like Fair Trade and Organic markets. He made a feasibility study about the potential of Geographical Indications for the cashew from the Binh Phuoc province in Vietnam.

Ông Cedric Rabany là Giám đốc điều hành của NITIDAE (tên cũ “RONGEAD”) và là Đồng sáng lập của NKALO (Dịch vụ Thông tin Thị trường tập trung chính về ngành điều châu Phi). Ông là chuyên gia cố vấn quốc tế về nông nghiệp thực phẩm và là cố vấn cấp cao cho nhiều Chính phủ và Quỹ Đầu tư Tác động (Impacts Investment Funds). Ông có nhiều năm kinh nghiệm về phát triển kinh doanh và chuyên môn sâu về thị trường điều châu Phi, bao gồm thị trường “High-End” VD: thị trường tiêu dùng sản phẩm “Thương mại Công bằng (Fair Trade)” và “Hữu cơ (Organic)”. Ông đã từng tham gia thực hiện nghiên cứu khả thi về tiềm năng Chỉ dẫn địa lý cho cây điều Bình Phước (Việt Nam).

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do "bất khả kháng" (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý IV/ 2021.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trích Nghị quyết Ban Thường vụ VINACAS ngày 08/1/2021 của VINACAS)
__
Due to the force majeure (the pandemic Covid-19), VINACAS would like to inform you of the new dates of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous as follows:
In Q. 4/ 2021.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(Excerpted from VINACAS' Resolution dated Jan. 08, 2021)