View video
View video

Our Speaker

Cho Ho_2

MR. CHO HO

Operations Director of VOICEVALE (United Kingdom)

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 1.00 pm - 3.00 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. CHO HO is Operations Director of VOICEVALE (United Kingdom).

Founded in 1981, VOICEVALE is an International Nuts, Dried Fruits and Seeds trading company, managing the supply chain from origin countries to an array of industries throughout the world. Its offices are located in London, Paris, Hamburg, Beijing, Istanbul and La Paz. The company also has investments at origin countries and currently sources Hazelnuts, Brazil nuts and Dried Apple products from its factories in Georgia, Bolivia and China.

Ông CHO HO là Giám Đốc Điều hành của VOICEVALE (Anh Quốc).

Được thành lập vào năm 1981, VOICEVALE là công ty thương mại các sản phẩm hạt, quả khô quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng từ các quốc gia sản xuất tới quốc gia chế biến và tiêu thụ trên phạm vi toàn thế giới. Văn phòng của công ty đặt tại London (Anh Quốc), Paris (Pháp), Hamburg (Đức), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và La Paz (Bolivia). Công ty đã tham gia đầu tư phát triển tại các quốc gia sản xuất chính và đang thu mua các sản phẩm như hạt phỉ, hạt Braxin và táo khô thông qua những nhà máy đặt tại Georgia, Bolivia và Trung Quốc.

Programme