Our Speaker

MR. DAVID ROSENBLATT

President at Richard Franco Agency (RFA) in the United States

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. David Rosenblatt is President at Richard Franco Agency (RFA) in the United States – one of the world leading cashew brokerage firms.

Ông David Rosenblatt là Chủ tịch Công ty Richard Franco Agency (RFA) tại Hoa Kỳ – một trong những nhà môi giới điều hàng đầu thế giới.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam