Our Speaker

MR. DAVID ROSENBLATT

President at Richard Franco Agency (RFA) in the United States

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. David Rosenblatt is President at Richard Franco Agency (RFA) in the United States – one of the world leading cashew brokerage firms.

Ông David Rosenblatt là Chủ tịch Công ty Richard Franco Agency (RFA) tại Hoa Kỳ – một trong những nhà môi giới điều hàng đầu thế giới.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam