Our Speaker

MR. JAN VINCENT RIECKMANN

CEO of August Topfer & Co. (GMBH & Co.) KG in Germany

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Jan Vincent Rieckmann is CEO of August Topfer & Co. (GMBH & Co.) KG (business name: ATCO) in Germany – a major player in the European sugar trade and the largest German exporter of white sugar.

The ATCO group is a worldwide operating family business from Hamburg (Germany), active as trader, producer, manufacturer and distributor of dried fruits and nuts. As part of ATCO’s growth strategy, the group has invested in a modern and efficient cashew processing facility in Vietnam (August Toepfer Viet Nam Co. Ltd.) that started production in 2019.

Ông Jan Vincent Rieckmann là Giám đốc điều hành của August Topfer & Co. (GMBH & Co.) KG (tên doanh nghiệp: ATCO) tại Đức – một công ty lớn trong thương mại đường châu Âu và là nhà xuất khẩu đường trắng lớn nhất của Đức.

Tập đoàn ATCO là một doanh nghiệp gia đình có phạm vi hoạt động toàn cầu, trụ sở đặt tại Hamburg (Đức); tập đoàn hoạt động với tư cách là nhà thương mại, sản xuất, chế biến và phân phối hạt quả khô. Nằm trong chiến lược tăng trưởng của ATCO, tập đoàn này đã đầu tư xây dựng một cơ sở chế biến hạt điều hiện đại và hiệu quả tại Việt Nam (Công ty TNHH August Toepfer Việt Nam); công ty đi vào sản xuất từ năm 2019.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)