View video
View video

Our Speaker

IMG_0021

MR. LE QUANG LUYEN

Finance Director of VINACAS/ CEO of PHUC AN (Vietnam)

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 1.00 pm - 3.00 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. Le Quang Luyen is Finance Director of VINACAS cum CEO of PHUC AN Company in Binh Phuoc Province of Vietnam, a cashew processor in Vietnam.

Ông Lê Quang Luyến là Trưởng Ban Tài chính của VINACAS và Giám Đốc điều hành của Công ty PHÚC AN (Bình Phước) – một doanh nghiệp chế biến điều tại Việt Nam.

Programme