Our Speaker

Mr. NGUYEN THE PHIET

Honourary Consul of Cote d’Ivoire in HCMC – Vietnam

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

[English caption below]

Mr. NGUYEN THE PHIET has been a Honourary Consul of Cote d’Ivoire in HCMC – Vietnam since 2018. He is also an Ambassador of VINACAS in Cote d’Ivoire and WA. In business, he is representing for Tan Mondial Singapore in Vietnam. Reportedly, Vietnam and Cote d’Ivoire established their diplomatic relations in 1975, up to now, the economic cooperation between the two countries has built on a strong and positive development. Cote d’Ivoire is the Vietnam’s largest trading partner in Africa with a turnover of more than US$ 1 billion in 2017. Mr. Nguyen The Phiet always wishes to be a bridge for co-operation between Vietnam and Cote d’Ivoire aimed at actively contributing and developing trade, cultural and people-to-people ties between the two countries.

Ông Nguyễn Thế Phiệt là Lãnh sự Danh dự Bờ Biển Ngà tại Tp. HCM kể từ năm 2018. Ông cũng là Người đại diện của VINACAS tại Bờ Biển Ngà và khu vực Tây Phi. Trong kinh doanh, ông là người đại diện của Tập Đoàn Tan Mondial Singapore tại Việt Nam. Được biết, Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, đến nay hợp tác kinh tế giữa hai nước có bước phát triển tích cực, Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi với kim ngạch năm 2017 đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Thế Phiệt luôn mong muốn là cầu nối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà, tích cực đóng góp và phát triển quan hệ thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

##

Programme