Our Speaker

Mr. NGUYEN THE PHIET

Honourary Consul of Cote d’Ivoire in HCMC – Vietnam

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. NGUYEN THE PHIET has been a Honourary Consul of Cote d’Ivoire in HCMC – Vietnam since 2018. He is also an Ambassador of VINACAS in Cote d’Ivoire and WA. In business, he is representing for Tan Mondial Singapore in Vietnam. Reportedly, Vietnam and Cote d’Ivoire established their diplomatic relations in 1975, up to now, the economic cooperation between the two countries has built on a strong and positive development. Cote d’Ivoire is the Vietnam’s largest trading partner in Africa with a turnover of more than US$ 1 billion in 2017. Mr. Nguyen The Phiet always wishes to be a bridge for co-operation between Vietnam and Cote d’Ivoire aimed at actively contributing and developing trade, cultural and people-to-people ties between the two countries.

Ông Nguyễn Thế Phiệt là Lãnh sự Danh dự Bờ Biển Ngà tại Tp. HCM kể từ năm 2018. Ông cũng là Người đại diện của VINACAS tại Bờ Biển Ngà và khu vực Tây Phi. Trong kinh doanh, ông là người đại diện của Tập Đoàn Tan Mondial Singapore tại Việt Nam. Được biết, Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, đến nay hợp tác kinh tế giữa hai nước có bước phát triển tích cực, Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi với kim ngạch năm 2017 đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Thế Phiệt luôn mong muốn là cầu nối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà, tích cực đóng góp và phát triển quan hệ thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam