Our Speaker

MR. NITIN BAJAJ

General Manager at Olam International Limited (Singapore)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Nitin Bajaj is currently acting as the General Manager for Olam International Ltd and heading all RCNs trading activities into Vietnam along-with other responsibilities. He has come with rich experience in trading business throughout a span of 10 years across West African origins.

Olam International Limited (Singapore) – one of the world leading cashew traders and manufacturers. They are expanding their agri business in Vietnam.

Ông Nitin Bajaj là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Olam International Ltd. (Singapore) và chịu trách nhiệm chính về những hoạt động nhập khẩu điều thô của Tập Đoàn vào Việt Nam cùng với những trách nhiệm khác theo phân công của Tập Đoàn. Ông là người giàu kinh nghiệm trong mua bán thương mại với 10 năm kinh nghiệm mua bán điều ở khắp các quốc gia Tây Phi.

Tập Đoàn Olam International Limited (Singapore) – một trong những nhà sản xuất và thương mại hạt điều hàng đầu thế giới. Tập Đoàn đang tập trung mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

##

 

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam