Our Speaker

MR. OLE HENNING SOMMERFELT

Senior Advisor / Project Manager at Ethical Trading Initiative Norway (IEH)

Panel: To be advised
Time: To be advised
Date: To be advised
Venue: To be advised

Ông Ole Henning Sommerfelt là Cố vấn cao cấp của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Đạo đức Na Uy (IEH), một liên minh hàng đầu của các công ty, tổ chức và doanh nghiệp đại chúng tham gia liên minh với cam kết thương mại vì mục tiêu thúc đẩy sự bền vững và tiêu chuẩn lao động tốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông là Giám đốc Dự án “Xây dựng Năng lực hướng tới Phát triển bền vững cho Chuỗi cung ứng hạt điều tại Việt Nam”, được tài trợ bởi Norad (Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy).

Trước khi gia nhập IEH năm 2007, ông đã có nhiều năm công tác trong ngành thực phẩm và dược phẩm. Ông có hai bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Nghiên cứu Hòa bình từ Đại học Tromsø, Na Uy và Kỹ thuật xử lý sinh học từ Đại học Surrey, Vương quốc Anh.

Mr. Ole Henning Sommerfelt is Senior Advisor at Ethical Trading Initiative Norway (IEH), a leading coalition of companies, organisations and public enterprises committed to trade that promotes sustainability and good labour standards in global supply chains. He is Project Manager for the project “Building Capacity towards Sustainable Development for the Cashew Nut Supply Chain in Vietnam” which is funded by Norad (Norwegian Agency for Development Cooperation).

Before he joined IEH in 2007 he worked for a number of years in the food and pharmaceutical industries. He holds two Master degrees, respectively in Peace Studies from University of Tromsø, Norway and Bioprocess Engineering from University of Surrey, UK.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)