Our Speaker

Mr. QUAN LE

Founder and CEO of Binkabi

SIGNING CEREMONY OF CO-OPERATIONS (LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ, HỢP TÁC ĐIỀU).
Time: from 11:00 AM - 11:30 AM
Date: March 02, 2019
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)
Mr Quan Le is Founder and CEO of Binkabi, an award-wining financial technology company pioneering the use of blockchain in commodity trading and financing. Binkabi technology powers Global Cashew Exchange, a decentralised e-marketplace dedicated to the global cashew industry.
Mr Quan Le has over 20-year experience in finance markets, technology and commodities all over the world. A native of Vietnam, Mr Quan Le worked in Vietnam, Australia and the UK, in financial services before establishing an agriculture technology firm operating in Vietnam and Africa. He later founded Binkabi which combines financial services, blockchain technology and agriculture commodities expertise.
Binkabi partners with banks, commodity exchange and industry bodies such as VINACAS to bring transparency, security and trust through the use of blockchain technology in the global cashew and agriculture commodity trade.
——
Ông Lê Anh Quân là nhà sáng lập và TGĐ Binkabi, một Công ty công nghệ tài chính đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào sàn giao dịch và tài trợ thương mại hàng hoá nông sản quốc tế. Binkabi là nền tảng công nghệ để vận hành Sàn Giao dịch Điện tử Điều Quốc tế Global Cashew Exchange.
Ông Quân có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao tại nhiều quốc gia. Xuất thân từ VIệt nam, ông trải qua các vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn tài chính đa quốc gia tại Việt Nam, Úc và Anh quốc. Ông Quân sau đó hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt nam và Châu Phi. Sàn giao dich của Binkabi là sự kết hợp hài hoà giữa dịch vụ tài chính, công nghệ blockchain và thị trường hàng hoá nông sản quốc tế.
Binkabi hợp tác với các ngân hàng, sàn giao dịch hàng hoá và các hiệp hội ngành như VINACAS trên khắp thế giới để mang lại sự an toàn, tin tưởng và tính minh bạch trong giao thương quốc tế ngành điều thông qua công nghệ blockchain tiên tiến nhất hiện nay.
##
Programme