View video
View video

Our Speaker

quin

Mr. QUIN SCALZO

Founder of Scalzo Food Industries (Australia)

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 1.00 pm - 3.00 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Quin Scalzo is Founder of Scalzo Food Industries (Australia).

Quin Scalzo has been involved in the Food Industry business for more than 50 years and an ardent member of the Australian Cashew Association since 2010 which was developed to identify the need for improving the quality and contract performance of the Global Cashew Suppliers.

In 1989 the Food and Beverage Importers Association (FBIA) was formed when the Packaged Food Importers Group & the Bulk Food Importers Group joined together to respond more effectively to the regulatory challenges facing the industry. Quin is now the Treasurer having been the past President and a member since 1990. Today the goal of the FBIA is to provide food industry members with support and direction on matters pertaining to importing foods and beverages, to work with government on developing manageable and effective regulation and policy for the food and beverage importing industry and to champion the value of imported food and beverages by adding diversity to Australia.

Quin is on the Executive Team for Nuts for Life and was involved in the original discussions with Chris Joyce, Chair of Nuts for Life, well before Nuts for Life was formed as an opportunity to increase consumption of nut products in Australia and New Zealand.  Nuts for Life is a nutrition communications initiative established for the Australian tree nut industry in partnership with Horticulture Australia Limited to provide information about the nutrition and health benefits of tree nuts in Australia.

Also an entrepreneur, having founded the family owned and operated business, Scalzo Food Industries (SFI), in 1977.  Today, SFI is one of Australia’s largest privately owned food ingredients supplier, with offices and warehouses in most major Australian cities including Auckland, New Zealand.

Quin is a dedicated Rotarian and is the past President of the Rotary Club of Melbourne, Australia’s first Rotary Club.

Quin Scalzo là người sáng lập Công ty Công nghiệp Thực phẩm Scalzo (Úc).

Quin có thâm niên tham gia ngành kinh doanh công nghiệp thực phẩm trên 50 năm và là thành viên tích cực của Hiệp hội Điều Điều Úc (ACA) từ năm 2010 – đây là tổ chức được thiết lập nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng và thực hiện hợp đồng của các nhà cung cấp hạt điều toàn cầu.

Năm 1989, Hiệp hội những nhà nhập khẩu thực phẩm và đồ uống của Úc (FBIA) được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 tổ chức là Nhóm những nhà nhập khẩu thực phẩm đóng gói và Nhóm những nhà nhập khẩu thực phẩm dạng rời nhằm đáp ứng yêu cầu và thách thức trong quản lý mà ngành công nghiệp thực phẩm Úc đang phải đối mặt. Quin hiện nay là Trưởng Ban Tài chính Ngân sách của FBIA (trước đó Quin là Chủ tịch và thành viên của FBIA từ năm 1990). Ngày nay, mục tiêu của FBIA là nhằm hỗ trợ và định hướng cho các thành viên trong ngành công nghiệp thực phẩm của Úc về các vấn đề liên quan đến nhập khẩu thực phẩm và nước giải khát. FBIA làm việc với Chính phủ để xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của Úc nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Quin là ủy viên Ban chấp hành Tổ chức “Hạt cho cuộc sống” của Úc (Nuts for Life) và đã tham gia vào quá trình hình thành tổ chức này cùng với ông Chris Joyce, Chủ tịch đương nhiệm của Nuts for Life. Nuts for Life là tổ chức hoạt động vì mục tiêu làm gia tăng tiêu thụ các sản phẩm hạt ở Úc và New Zealand – đây là một sáng kiến truyền thông dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe của hạt tại thị trường Úc trên cơ sở hợp tác với tổ chức Horticulture Australia Limited.

Là một doanh nhân, Quin đã tạo dựng lên tên tuổi của Công ty Công nghiệp Thực phẩm Scalzo (SFI) từ năm 1977 cho đến nay – đây là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Úc chuyên cung ứng nguyên liệu thực phẩm cho thị trường Úc với hệ thống văn phòng và nhà kho ở hầu hết các thành phố lớn của Úc bao gồm Auckland và ở New Zealand.

Quin là một thiện nguyện viên (a dedicated Rotarian) và là nguyên chủ tịch của một tổ chức thiện nguyện có tên là “Câu lạc bộ Rotary” của Tp. Melbourne, Úc – đây là “Câu lạc bộ Rotary” đầu tiên ở Úc.

##

Programme