View video
View video

Our Speaker

Ranjeet Wallia

MR. RANJEET WALLIA

Founder and CEO of CHI Commodities Handlers Inc. (Canada)

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 1.00 pm - 3.00 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ranjeet Wallia is the founder and CEO of CHI Commodities Handlers Inc, a major importer of cashew and almonds since 1985.

VINACAS has awarded CHI as being the reliable buyer in the region. Born in Mumbai, India, Ranjeet graduated from St. Stephen’s College in Delhi in 1977 and has been a premier treenut importer for the last thirty-eight years. He has also served as a board chair for Markham Stouffville Hospital in Canada, a not-for-profit government institution, where he still acts as an executive board member.

Ông Ranjeet Wallia là sáng lập viên và Giám đốc điều hành của Tập đoàn CHI Commodities Handlers Inc, một nhà nhập khẩu hạt điều và hạnh nhân lớn của khu vực Bắc Mỹ được thành lập vào năm 1985.

CHI đã từng được trao tặng giải thưởng người mua uy tín của VINACAS. Sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ, Ranjeet tốt nghiệp trường St Stephen’s College ở Delhi năm 1977 và là nhà nhập khẩu hạt khô hàng đầu trong ba mươi tám năm qua. Ông cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Markham Stouffville ở Canada, một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, hiện nay ông vẫn giữ vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị.

 

Programme