Our Speaker

Mr. SUMIT PAUL KUMAR

Director of TAN MONDIAL (Singapore)

RAW CASHEW NUT FORUM (DIỄN ĐÀN ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU)
Time: from 9:00 AM - 11:30 AM of Sunday, March 03, 2019
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

Mr. SUMIT PAUL KUMAR is Director of TAN MONDIAL, one of world leading raw cashew nut traders.

TAN MONDIAL is a Singapore based Agro-soft commodity company. TAN MONDIAL is a multi-entity holding company operating across the dynamic continents of Africa and Asia; therefore enabling TAN MONDIAL to capitalize on the enormous benefits of a rising Africa-Asia trade flow.

Managed by a professional team of over 200 employees across sectors including: Banking, Trading, Operations and Procurement, TAN MONDIAL’s experience through decades of working in various countries in the region of West Africa including Cote d’Ivoire gives them the strategic advantage in moving considerable volumes of Agro-Commodities including raw cashew nuts by containerized and bulk vessel shipments across the globe.

SUMIT PAUL KUMAR was post-graduated in Agri-Business management. He has rich experiences in commodities trading and cashew nut sector.

Ông SUMIT PAUL KUMAR là Giám đốc điều hành của TAN MONDIAL, một trong những tập đoàn mua bán điều thô hàng đầu thế giới.

TAN MONDIAL là một tập đoàn kinh doanh hàng hóa nông lâm kết hợp có trụ sở tại Singapore. TAN MONDIAL là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trên các châu lục năng động nhất trên thế giới là châu Phi và châu Á, nơi mà TAN MONDIAL có thể tận dụng được những lợi ích to lớn của dòng chảy thương mại Á – Phi.

TAN MONDIAL được tổ chức và quản lý bởi đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp gồm trên 200 người trong các lĩnh vực gồm có: Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu và Thu mua. Kinh nghiệm của TAN MONDIAL được tích lũy qua nhiều thập kỷ tại các quốc gia khác nhau ở khu vực Tây Phi kể cả Cote d’Ivoire. Điều này đã giúp cho TAN MONDIAL có lợi thế chiến lược trong việc mua bán, trao đổi thương mại hàng hóa nông nghiệp, bao gồm hạt điều thô bằng container và tàu rời trên phạm vi toàn cầu.

SUMIT PAUL KUMAR đã tốt nghiệp sau đại học về quản lý nông nghiệp. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa và hạt điều.

 

Programme