Our Speaker

Mr. VU THANH SON

Ông Vũ Thanh Sơn (sinh năm 1964) tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, hiện là Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro). Ông Vũ Thanh Sơn đã từng đảm nhận nhiều chức […]

Ông Vũ Thanh Sơn (sinh năm 1964) tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, hiện là Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro). Ông Vũ Thanh Sơn đã từng đảm nhận nhiều chức vụ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội trước khi doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần: Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Mr. Vu Thanh Son (born in 1964) graduated with a Master degree in International Business. He is currently the Secretary of the Party Committee, Member of Management Board, and General Director of Hanoi Trade Joint Stock Corporation (HAPRO). Mr. Vu Thanh Son had ever held some positions at Hapro before it changed to the model “Joint Stock Company” such as: Secretary of the Party Committee, In charge of the Management Board, General Director of Hanoi Trade Corporation.

##

Programme