View video
View video

Our Speaker

walter

Mr. WALTER D’SOUZA

Former Chairman of the FEDERATION OF INDIAN EXPORT ORGANIZATIONS (FIEO – Southern Region)
Former Chairman of the CASHEW EXPORT PROMOTION COUNCIL OF INDIA (CEPCI).
President of Karnataka Cashew manufacturers’ Association
CEO of Fernandes Brothers (India)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS
Time: from 9 am - 10 am of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. WALTER D’SOUZA is Former Chairman of the FEDERATION OF INDIAN EXPORT ORGANIZATIONS (FIEO – Southern Region).

The FEDERATION OF INDIAN EXPORT ORGANIZATIONS (FIEO – Southern Region) is a governmental body under the Union Ministry of Commerce and Industry of India. It was established in 1965 and was an apex body of all export promotion councils, commodity boards, service providers, and IT exporters, and had about 13,000 members from across the country. FIEO’s southern region has its headquarters in Chennai with offices in Bangalore and Hyderabad. It handles exports of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Pondicherry.

D’ Souza was serving as a member of the Steering Committee on Agriculture under the Union Ministry of Agriculture.

D’ Souza was the first exporter from Karnataka to be elected as the Chairman of the Cashew Export Promotion Council of India in 2005-07 and started the first global buyer-seller meet for cashew in India in 2006. He was appointed as the coordinator by the three parties CEPCI (India) – VINACAS (Vietnam) and SINDICAJU (Brazil) for promoting and setting up the Global Cashew Association.

D’ Souza led the setting up of the first research and development centre for cashew in India and had served as president of the Karnataka Cashew Manufacturers’ Association.

In cashew nut business, D’Souza is the CEO of Fernandes Brothers, one of leading cashew nut processors and exporters in India.

Ông WALTER D’SOUZA là nguyên Chủ tịch LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC XUẤT KHẨU CỦA ẤN ĐỘ (FIEO).

LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC XUẤT KHẨU CỦA ẤN ĐỘ (FIEO) là cơ quan chính phủ thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại của Ấn Độ. FIEO được thành lập vào năm 1965 và là cơ quan đại diện cho các tổ chức/ hội đồng xúc tiến xuất khẩu, Ban quản lý hàng hóa, các nhà cung ứng dịch vụ, và các nhà xuất khẩu CNTT. FIEO có khoảng 13.000 thành viên trên phạm vi toàn quốc. FIEO phía Nam có trụ sở chính đặt tại Tp. Chennai và các văn phòng ở Bangalore và Hyderabad chịu trách nhiệm quản lý xuất khẩu của các bang Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala và Pondicherry.

Ông D ‘Souza từng tham gia là thành viên của Ban chỉ đạo về Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Liên bang.

Ông D ‘Souza là nhà xuất khẩu điều đầu tiên của bang Karnataka được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu điều của Ấn Độ nhiệm kỳ 2005 – 2007 và đã tổ chức Hội nghị quốc tế điều đầu tiên tại Ấn Độ năm 2006. Ông được phân công làm điều phối viên của dự án quốc tế điều gồm có 3 bên, CEPCI (Ấn Độ) – VINACAS (Việt Nam) và SINDICAJU (Braxin) để thúc đẩy việc thành lập ra Hiệp hội Điều Thế giới.

Ông D’ Souza là người có công tạo dựng nên Trung tâm nghiên cứu và phát triển điều đầu tiên của Ấn Độ và là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất điều bang Karnataka.

Trong kinh doanh hạt điều, D’Souza là Giám đốc điều hành của Fernandes Brothers, một trong những nhà chế biến và xuất khẩu hạt điều hàng đầu ở Ấn Độ.

 

Programme