Our Speaker

Ms. DOAN THI THU THUY

Deputy Chief of Vietrade (MoIT) of Vietnam

KEY-NOTE SPEAKERS: MINISTERS OF MOIT & VIETRADE (PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG & CỤC XTTM).
Time: from 10:30 AM - 11:00 AM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

Bà Doãn Thị Thu Thủy – Hàm Phó Cục Trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương).

Ms. Doan Thi Thu Thuy is Deputy Chief of Vietrade (MoIT) of Vietnam

##

Programme