Our Speaker

Ms. DOAN THI THU THUY

Deputy Chief of Vietrade (MoIT) of Vietnam

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Ms. Doan Thi Thu Thuy is Deputy Chief – Planning & Finance Director of Vietrade (MoIT) of Vietnam. Ms. Thuy is an experienced and knowledgeable person about the cashew industry and regularly participates and supports the cashew industry thru its programmes and activities on the key national trade promotion activities. With the supports from the leaders of the Ministry of Industry and Trade, Vietrade and Ms. Thuy personally, VINACAS regularly receives the attention and approval from the State and annually maintains the national trade promotion activities including the VINACAS Golden Cashew Rendezvous. Continuously, the event is increasingly being improved and upgraded in both format and its contents.

Bà Doãn Thị Thu Thủy – Hàm Phó Cục Trưởng – Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính – Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) là người am hiểu ngành điều và thường xuyên tham gia và hỗ trợ ngành điều các chương trình, hoạt động trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia. Với sự hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại và cá nhân bà Thủy, hàng năm VINACAS thường xuyên nhận được sự quan tâm của Nhà nước và duy trì Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại – Hội nghị điều quốc tế thường niên và liên tục, càng ngày càng được cải tiến và nâng cấp cả về hình thức và nội dung.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam