View video
View video

Our Speaker

Ms. DUONG THI PHUONG LAN

CEO of DA KAO

RAW CASHEW NUT QUALITY FORUM (DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU)
Time: from 9:00 AM - 11:30 AM of Sunday, October 07, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Ms. Duong Thi Phuong Lan is CEO of Da Kao, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Bà Dương Thị Phương Lan là Giám Đốc điều hành của Công ty Đa Kao, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme