View video
View video

Our Speaker

lan dakao

Ms. DUONG THI PHUONG LAN

CEO of DA KAO

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Duong Thi Phuong Lan is CEO of Da Kao, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Bà Dương Thị Phương Lan là Giám Đốc điều hành của Công ty Đa Kao, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme