View video
View video

Our Speaker

thao phuc thinh

Ms. LE THI THANH THAO

CEO of Phuc Thinh

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Le Thi Thanh Thao is CEO of Phuc Thinh, one of Binh Phuoc leading cashew processors and exporters.

Bà Lê Thị Thanh Thảo là Giám Đốc điều hành của Công ty Phúc Thịnh, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Bình Phước.

##

 

Programme