Our Speaker

MS. MAGGIE LEE

Managing Director of Mars Farmer Company Limited (Hong Kong)

Session: To be advised.
Time: To be advised.
Venue: To be advised.

Ms. Maggie Lee is Managing Director of Mars Farmer Company Limited with its head-quarter in Hong Kong.

Founded in 2016, with the slogan “The Development of Intelligence Agriculture – Integrates nurtures numberous push”, Mars Farmer Company Limited – a Hong Kong-based company has become one of the leading suppliers and processors of agro commodities, mainly in China and Vietnam. Its main products include cashew nuts, sesame seeds, mung beans and other specialty commodities. Mar Farmer Company Limited opened its own factories in West Africa, East Africa and Vietnam. It is supplying the best sources of raw cashew nuts in shells from Africa to Vietnam, and in returns, is buying cashew kernels from Vietnam to supply to various supermarkets in China.

Cô Maggie Lee là Giám Đốc Điều hành của Công ty TNHH Mars Farmer có trụ sở chính đặt tại Hồng Kông.

Là doanh nghiệp trẻ được thành lập vào năm 2016, với khẩu hiệu “Phát triển nông nghiệp thông minh – Sử dụng các giải pháp tích hợp để gia tăng số lượng”, Mars Farmer Co., Ltd., một doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông đã trở thành một trong những nhà cung ứng và chế biến hàng hóa nông sản hàng đầu với trọng tâm thị trường tiêu thụ là Trung Quốc và Việt Nam. Sản phẩm chính của Công ty gồm có: hạt điều, hạt vừng, đậu xanh và các mặt hàng nông đặc sản khác. Mar Farmer Co., Ltd. đã thành lập một số nhà máy của riêng mình ở Tây Phi, Đông Phi và Việt Nam. Công ty đang cung cấp nguồn nguyên liệu hạt điều thô chất lượng tốt từ châu Phi vào thị trường Việt Nam, và ngược lại, Công ty cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến điều Việt Nam để bán hạt điều nhân vào hệ thống các siêu thị, hệ thống bán lẻ ở Trung Quốc.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam