Our Speaker

MS. METTE WINTHER WEST

Senior Category Analyst on Commodities/ Nuts at Orkla Group Procurement under Orkla ASA (Norway)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Ms. Mette Winther West is Senior Category Analyst on Commodities/ Nuts at Orkla Group Procurement under Orkla ASA – one of Europe and Norway leading groups with annual revenue at approx. USD 8 billions.

Bà Mette Winther West là Chuyên gia phân tích cao cấp về Hàng hóa/ Các loại hạt tại Tập Đoàn Orkla Group Procurement thuộc Orkla ASA – một trong những tập đoàn hàng đầu châu Âu và Na Uy với doanh thu hàng năm xấp xỉ 8 tỷ USD.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam