View video
View video

Our Speaker

nga hs1

MS. NGUYEN HONG NGA

CEO of HOANG SON 1

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Nguyen Hong Nga is CEO of Hoang Son 1, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Bà Nguyễn Hồng Nga là Giám Đốc điều hành của Công ty Hoàng Sơn 1, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme