View video
View video

Our Speaker

tuan bong

Ms. NGUYEN THI BONG

CEO of Tuan Bong

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Nguyen Thi Bong is CEO of Tuan Bong, one of Binh Phuoc leading cashew processors and exporters.

Bà Nguyễn Thị Bông là Giám Đốc điều hành của Công ty Tuấn Bông, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Bình Phước.

##

Programme