View video
View video

Our Speaker

boss_woman-512

Ms. NGUYEN THI HA

Managing Director of Casna Hong Kong (under C&N/ Tanimex-LA)

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Nguyen Thi Ha is Managing Director of Casna Hong Kong – a part of C&N (TANIMEX-LA), one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Bà Nguyễn Thị Hà là Giám Đốc điều hành của Công ty Casna Hong Kong – trực thuộc C&N (Tanimex-LA), một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

 

Programme