View video
View video

Our Speaker

c lien

Ms. NGUYEN THI MINH LIEN

Sales and Marketing Director of SON THANH (EUROPE)

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Nguyen Thi Minh Lien is Sales and Marketing Director of SON THANH (EUROPE), one of Binh Phuoc leading cashew processors and exporters.

Bà Nguyễn Thị Minh Liên là Giám Đốc bán hàng của Công ty Sơn Thành tại châu Âu, một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều hàng đầu Bình Phước.

##

Programme