View video
View video

Our Speaker

IMG_0029

MS. VU THI THU HUONG

Inspection Vice Director of VINACAS/ CEO of HD Cashews

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. Vu Thi Thu Huong is Inspection Vice Director of VINACAS cum CEO of HD Cashews Company – a cashew brokerage and trading company in Vietnam.

Bà Vũ Thị Thu Hương là Phó Trưởng Ban Kiểm tra VINACAS và là Giám Đốc điều hành của Công ty HD Cashews – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới và thương mại hạt điều.

##

Programme