Our Speaker

MS. WENDY HUANG

Asia Pacific Director of MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. in China

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Ms. Wendy Huang is Asia Pacific Director of MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. in China – one of the world leading cashew colour sorting machine suppliers. 

Bà Wendy Huang là Giám Đốc Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập Đoàn MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. (Trung Quốc) – một trong những nhà cung cấp máy bắn màu hạt điều hàng đầu thế giới. 

##

 

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam