Our Speaker

MS. WENDY HUANG

Asia Pacific Director of MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. in China

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Ms. Wendy Huang is Asia Pacific Director of MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. in China – one of the world leading cashew colour sorting machine suppliers. 

Bà Wendy Huang là Giám Đốc Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập Đoàn MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC. (Trung Quốc) – một trong những nhà cung cấp máy bắn màu hạt điều hàng đầu thế giới. 

##

 

Programme
Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)