Our Speaker

Mr. PHAM VAN CONG

Current President of Vietnam Cashew Association (VINACAS)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. PHAM VAN CONG has been President of Vietnam Cashew Association (VINACAS) since August 04, 2018. He was one of active members of VINACAS in the 1990s. He, together with other executive members of VINACAS, created a scientific and technical revolution in the cashew industry (from manual processing into mechanical processing) which has contributed to the development of Vietnam cashew industry during the last 10 years. Today, Vietnam has become the world leading number one cashew processor and exporter.

Ông PHẠM VĂN CÔNG – Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) từ ngày 04 tháng 8 năm 2018. Ông là một trong những thành viên tích cực tham gia Ban chấp hành VINACAS từ những năm 1990. Ông đã cùng các thành viên khác trong Ban chấp hành làm nên cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật trong ngành điều (chuyển từ chủ yếu chế biến bằng thủ công sang chế biến bằng máy), góp phần giúp ngành điều Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, trở thành nước chế biến, xuất khẩu hạt điều số một thế giới.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam