Our Speaker

Rajkumar Vigneshwar

Ông Rajkumar Vigneshwar là Giám Đốc Điều hành của Công ty ROYAL NUTS PTE SINGAPORE – một trong những doanh nghiệp thương mại điều hàng đầu của Singapore.  — Mr. Rajkumar Vigneshwar is Managing Director of ROYAL NUTS PTE SINGAPORE – one of leading cashew traders in Singapore.  ##

GALA DINNER
Time: from 7:00 PM - 10:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Ông Rajkumar Vigneshwar là Giám Đốc Điều hành của Công ty ROYAL NUTS PTE SINGAPORE – một trong những doanh nghiệp thương mại điều hàng đầu của Singapore. 

Mr. Rajkumar Vigneshwar is Managing Director of ROYAL NUTS PTE SINGAPORE – one of leading cashew traders in Singapore. 

##

Programme