Participation Registration

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA


ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU (Các đơn vị đăng ký trên 2 đại biểu làm Phiếu đăng ký bổ sung)

* vui lòng điền đầy đủ thông tin trên
Đại biểu Phí tham dự + Khách sạn (2 đêm) Phí tham dự (không bao gồm khách sạn)
Trước 05/12/2019 Sau 05/12/2019 Trước 05/12/2019 Sau 05/12/2019
Hội viên VINACAS
(đại biểu thứ 1)
20.915.000 VND 23.265.000 VND 9.165.000 VND 11.515.000 VND
Hội viên VINACAS
(đại biểu thứ 2 trở đi)
19.740.000 VND 22.090.000 VND 7.990.000 VND 10.340.000 VND
Chưa phải hội viên VINACAS
(Đồng mức)
23.265.000 VND 25.615.000 VND 11.515.000 VND 13.865.000 VND
< >

Trường hợp thanh toán tại Hội nghị bằng tiền mặt áp dụng phụ thu 2.350.000 VNĐ/ người.

Tỷ giá USD/ VND: căn cứ theo tỷ giá hàng ngày (chuyển khoản) của Ngân hàng Vietcombank
Điều khoản & điều kiện

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU KHOẢN THAM DỰ


1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị phải được điền thông tin đầy đủ, dành cho tối đa 02 đại biểu/ Phiếu. Trường hợp có đăng ký nhiều hơn 02 đại biểu thì Quý vị vui lòng điền thông tin trên Phiếu đăng ký mới. Đại biểu đăng ký và hoàn thành thủ tục thanh toán phí tham dự Hội nghị sẽ nhận được Thư xác nhận về việc đăng ký thành công từ Ban Tổ chức Hội nghị. Đại biểu đem theo Thư xác nhận này khi tham dự Hội nghị để làm thủ tục đăng ký và nhận thẻ đại biểu.


2. TỔNG QUAN: Đăng ký của đại biểu bao gồm các quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Ban tổ chức Hội nghị ghi rõ trong Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị.


3. KHÁCH SẠN: Ban tổ chức áp dụng 2 hình thức đăng ký tham dự Hội nghị gồm có: (1) Đăng ký trọn gói gồm có phí tham dự kèm dịch vụ lưu trú tại khách sạn nơi diễn ra Hội nghị đã bao gồm ăn sáng, và (2) Đăng ký không kèm theo phòng ở khách sạn.


4. ĐỒ ĂN: Yêu cầu về đồ ăn chay được đảm bảo duy nhất tại tiệc tối Gala Dinner (nếu kiểu thực đơn là “Set menu”). Đại biểu có thể đăng ký vị trí ngồi trước khi sự kiện diễn ra theo thông báo của Ban tổ chức.


5. BIỂN TÊN (THẺ ĐẠI BIỂU): Biển tên là dấu hiệu để nhận biết các đại biểu tham dự Hội nghị. Để nhận biển tên, đại biểu phải đăng ký và đóng phí tham dự đầy đủ. Biển tên sẽ được phát tại bàn đăng ký của Ban Tổ chức tại địa điểm diễn ra Hội nghị. Quý vị có thể kiểm tra chương trình chính thức của Hội nghị để biết lịch làm thủ tục đăng ký. Ban Tổ chức khuyến cáo Quý vị tới làm thủ tục đăng ký, nhận thẻ trước khi diễn ra Hội nghị ít nhất là 1 ngày.


6. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU: Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị có sẵn cho các thành viên VINACAS tham khảo chậm nhất một (1) tuần trước khi sự kiện diễn ra. Danh sách tất cả đại biểu tham dự sẽ được đặt tại khu vực đăng ký đại biểu trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Để có tên được in trong danh sách này, đại biểu phải đăng ký và thanh toán phí tham dự đầy đủ trước ngày diễn ra Hội nghị một (1) tháng.


Sau khi thanh toán thành công, đại biểu tham dự có thể truy cập Apps Whova để kết nối với các doanh nghiệp trong ngành điều trước khi Hội nghị diễn ra (VD: xếp đặt lịch hẹn, giao lưu trực tuyến,...). Ban Tổ chức sẽ gửi Quý vị mã (event code) để truy cập Apps sau.

7. BẢO HIỂM: Phí tham dự không bao gồm bất kỳ bảo hiểm cá nhân nào. Các nhà tổ chức không chịu trách nhiệm về tất cả trường hợp liên quan đến bảo hiểm. Bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm du lịch hoặc bất kỳ hình thức bảo hiểm nào khác do đại biểu tự túc đăng ký từ các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm.


8. HỖ TRỢ THÔNG TIN: Nếu đại biểu có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, đại biểu có thể email admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, fax +84 (0) 283 8242138 hoặc điện thoại +84 (0) 283 8242136. Đại biểu cũng có thể truy cập vào website www.vinacas.com.vn để có được những thông tin mới nhất.


9. ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ VÀ HỦY BỎ ĐĂNG KÝ: Thư xác nhận đăng ký tham dự Hội nghị thành công sẽ được Ban Tổ chức gửi tới đại biểu khi đại biểu hoàn thành nộp phí tham dự Hội nghị, được thực hiện ngay sau khi đăng ký. Đối với một số trường hợp đặc biệt, đại biểu có thể được gia hạn nhưng sẽ phải nộp phí trước ngày khai mạc Hội nghị. Phương thức thanh toán do Ban Tổ chức xem xét quyết định.


Trường hợp hủy đăng ký tham dự Hội nghị sẽ được hoàn tiền 100% cho những thông báo hủy trước 02 (hai) tháng trước khi diễn ra Hội nghị. Tuy nhiên mức phí 10% (chi phí quản lý hành chính) sẽ được tính vào tất cả các thông báo hủy tham dự Hội nghị.


Ban Tổ chức không hoàn lại tiền cho các thông báo hủy tham dự trong vòng hai (2) tháng trước khi diễn ra Hội nghị, bất kể lý do gì. Thông báo hủy bỏ phải được lập thành văn bản có xác nhận ngày nhận (công văn đến) của Văn phòng VINACAS. Nếu Quý vị không thể tham dự, một đại biểu thay thế khác có thể được đăng ký trong vòng hai (2) tháng trước khi diễn ra Hội nghị theo quyết định của Ban Tổ chức.


10. ĐIỀU KHOẢN KHÁC: Trong một số trường hợp, vì lý do khách quan đơn vị tổ chức có thể thay đổi nội dung, thời gian hoặc địa điểm Hội nghị. Theo đó, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thay đổi nào về những thay đổi trong lịch trình công tác hay di chuyển (hàng không,…) của đại biểu tham dự Hội nghị.


##


Updating...

PARTICIPANTS INFORMATION


REGISTERED PARTICIPANTS

* required
Participants Participation fee + Hotel room (2 nights) Participation fee (without hotel room)
Before 05/12/2019 After 05/12/2019 Before 05/12/2019 After 05/12/2019
VINACAS Member
(1st Pax)
USD 890 USD 990 USD 390 USD 490
VINACAS Member
(2nd Pax)
USD 840 USD 940 USD 340 USD 440
Non Member of VINACAS USD 990 USD 1090 USD 490 USD 590
< >

In case of at site payment, a sur-charge of USD 100 per person will be applied.

Exchange rate USD/ VND: according to daily exchange rate (transaction) by Vietcombank
Terms & Conditions

REGISTRATION GUIDANCE,  TERMS & CONDITIONS OF CANCELLATIONS


1. REGISTRATION GUIDANCE: Registration form must be filled in and completed its entirety. One registration form must be completed for 02 persons maximum per form. In case there are more persons, please complete one another form. Registrants whose forms and payments are completed will receive a Confirmation of the registration from the Organizing Committee. The delegate would bring this confirmation letter when attending the conference for check-in procedures and receiving delegate badges.


2. OVERVIEW: Delegates’ registration includes rights and benefits according to the rules and regulations of the Organizing Committee which are indicated in the Registration Form.


3. HOTELS: There are 2 types of participation registration which are (1) inclusive of accommodation at the meeting venue hotel/ resort with breakfasts, and (2) exclusive of accommodation.


4. FOODS: Specific food request e.g. vegetarian foods shall be only guaranteed at the Gala Dinner (type: set menu). The delegate may book table seatings in advance according to the announcement of the Organizing Committee.


5. NAME BADGES: Name badge is required to attend all conference and seminars. To obtain the badge, the participants must be registered and proper fees must be paid. Badge will be delivered at the check-in desks at the conferencevenue. Please check the program carefully for registration hours. We recommend you to receive the name badge 01 day prior to the conference opening.


6. REGISTRATION LIST: The list of participants will be available to VINACAS members 01 week before the event opened. A list of all attendees will also be delivered on-site during the meeting at the registration desk. To be included in this list, your registration form with full payment must be received 01 month prior to the event. 


After payment, the delegate will be able to enjoy networkings and online meeting activities prior to the meetings via Whova apps. The organizers will send the respective delegates the event code to access the apps.

7. INSURANCE: Registration fees do not include insurance of any kind. The organizers cannot take any responsibility for any participant failing to arrange their own insurance. The insurance is to be purchased in your country of origin.


8. QUESTIONS: If you have any further question or need additional information, you can email to: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, or fax to: +84 (0) 283 8242138 or call +84 (0) 283 8242136. You can also visit our web site at www.vinacas.com.vn to have updated meeting information.


9. CONFERENCE REGISTRATION TERMS & CANCELLATIONS CONDITIONS: Confirmation of the registration will be sent on receipt of payment, which must be made at the time of registration. In some special cases which are approved by the Organizing Committee, these delegates may pay later but must be paid in full prior to the event’s opening. Mode of payments is decided by the Organizing Committee.


Full refund will be given to early registrants, if cancelation is received before 02 (two) months prior to the event opening date. A 10% administrative fee will be charged to regular registrants for all cancellations. No refunds will be made for no-shows or if you cancel within 02 (two) months prior to the event opening date, whatever the reason. Cancellations must be made in writing and you must have a written knowledge from the VINACAS Office to be entitled to a refund. If you are unable to attend, a substitute delegate may be registered and should be informed within 02 (two) months prior to the event opening date.


10. OTHER TERMS & CONDITIONS: It may be necessary for reasons beyond the control of the organisers to alter the content, timings or venue. Accordingly, the organisers will not accept liability for any transport disruption or individual transport delays.


##


Updating...
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam