[Registration] Thông tin bên dưới form đăng ký tiếng Anh