Rendezvous Point
S/N
Company
Delegates
Address
Image
Send Email
1
3 NUTS JSC.
TRẦN THỊ NGỌC NGA
Vietnam
2
3 NUTS JSC.
LANCUCKI ROBERT
Vietnam
3
3 NUTS JSC.
NGUYỄN HỒNG NAM
Vietnam
4
3 NUTS JSC.
PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG
Vietnam
5
ABOD SUCCESS INVESTMENT LTD.
BABATUNDE ODUNUGA
Nigeria
6
ABOD SUCCESS INVESTMENT LTD.
OSIOHWO STELLA EMUDIAGA
Nigeria
7
ADISHAKTI AGRO
AMAR SANNE
Vietnam
8
AFRICA PRODUCTS LIMITED
DANIEL M ROBERTS
United Kingdom
9
AFRICA PRODUCTS LIMITED/ SOUPARNIKA EXPORT ENTERPRISES
TRAN VO LOI
India
10
AG SASRAKU INVESTMENTS LTD.
GEORGE AKUFO
GHANA
11
AGEON COMMODITIES
ROHAN BHUTA
India
12
AGRITRADEX COMMODITIES INDIA PVT LTD.
NAVIN KANCHAN
India
13
AGRITRADEX COMMODITIES INDIA PVT LTD.
CHETAN ISHARANI
India
14
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD.
DEEPAK AGRAWAL
SINGAPORE
15
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD.
YEN HOANG
SINGAPORE
16
ALMOL AGRO INDUSTRIES
AMOL KARAMBALI
India
17
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
NGUYEN MINH HIEN
THE NETHERLANDS
18
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
HUBERTUS NOORLAND
THE NETHERLANDS
19
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
STROTHER JAMES THOMAS
THE NETHERLANDS
20
AN VIET CASHEWTRADING & SERVICES COMPANY
NGUYEN TAN DAT
Vietnam
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam