[Tour] Chú Ý

  • Full refund will be given to early registrants, if cancelation is received before 02 (two) months prior to the event opening date. A 10% administrative fee will be charged to regular registrants for all cancellations. No refunds will be made for no-shows or if you cancel within 02 (two) months prior to the event opening date, whatever the reason. Cancellations must be made in writing and you must have a written knowledge from the VINACAS Office to be entitled to a refund. If you are unable to attend, a substitute delegate may be registered and should be informed 02 (two) months prior to the event opening date. (Ban Tổ chức sẽ hoàn toàn bộ tiền cho những đại biểu đăng ký sớm nếu thông báo hủy tour trước 2 tháng tính đến ngày khai mạc Hội nghị. Không hoàn trả nếu không tham gia và không báo trước (no-shows) hoặc hủy trong vòng 2 tháng tính đến ngày khai mạc Hội nghị vì bất kể lý do gì. Việc thông báo hủy (nếu có) phải được lập thành văn bản và được xác nhận bởi Văn phòng VINACAS về việc hoàn tiền. Nếu Quý vị không thể tham dự, một đại biểu khác có thể được giới thiệu thay thế và nên được thông báo trước 2 tháng tính đến ngày khai mạc Hội nghị).
  • Based on actual conditions, during the tour, the organizer has rights to change the official time and visiting places flexibly without prior notice (Căn cứ điều kiện thực tế, nhà tổ chức có thể thay đổi lịch trình tour cho phù hợp và các điểm thăm quan một cách linh hoạt mà không cần phải có thông báo trước).
  • The delegates must be present at the departure place 15 minutes prior to the departure time. The late comers or the delegates who cancel the tour without prior notice will be charged total value of the tour. (Đại biểu tham dự phải có mặt tại điểm tập trung xuất phát chậm nhất 15 phút trước giờ khởi hành. Những người đến trễ hoặc không tham gia và không báo trước sẽ chịu toàn bộ chi phí tour).
Thông báo/ Announcement
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12/ 2020 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 28-30 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trong trường hợp hết dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra).
__
VINACAS would like to inform you of the new date of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2020 as follows:
From 28th till 30th June 2020.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(In case the epidemic caused by the novel coronavirus (2019-nCoV) finished).

(Excerpted from VINACAS' official letter No. 11/2020/CV-HHD dated February 05, 2020)