SAVE THE DATE! Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2025, Hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 và công bố Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập VINACAS (1990 – 2025) sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội, Thủ đô Nước CHXHCN Việt Nam.

SAVE THE DATE! From October 27 to 29, 2025, the capital city of Vietnam, Hanoi will host the 14th VINACAS Golden Cashew Rendezvous 2025 and the 35th VINACAS’ Anniversary (1990 – 2025). By the end of June 2025, online registration will be opened.