View video
View video

Our Speaker

MR. NGUYEN MINH HOA

Vice President of VINACAS/ CEO of BIMICO

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN “SẢN XUẤT SẠCH HƠN, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”).
Time: from 1:30 PM - 3:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. Nguyen Minh Hoa is Vice President of VINACAS cum CEO of BIMICO in Tay Ninh Province of Vietnam, one of leading cashew processors in Vietnam.

Ông Nguyễn Minh Họa là Phó Chủ tịch VINACAS và Giám Đốc điều hành của Công ty BIMICO (Tây Ninh) – một trong những doanh nghiệp chế biến điều hàng đầu tại Việt Nam.

##

Programme