Our Speaker

MR. NGUYEN MINH HOA

Vice President of VINACAS/ CEO of BIMICO

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Nguyen Minh Hoa is Vice President of VINACAS cum CEO of BIMICO in Tay Ninh Province of Vietnam, one of leading cashew processors in Vietnam. He is very rich experienced in field of cashew processing and business. He has run his successful business for over 25 years.

Ông Nguyễn Minh Họa là Phó Chủ tịch VINACAS và Giám Đốc điều hành của Công ty BIMICO (Tây Ninh) – một trong những doanh nghiệp chế biến điều hàng đầu tại Việt Nam. Ông là người giàu kinh nghiệm và thành công trong sản xuất, chế biến và kinh doanh hạt điều trong suốt hơn 25 năm qua.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam