Our Speaker

MR. NGUYEN MINH HOA

Vice President of VINACAS/ CEO of BIMICO

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Nguyen Minh Hoa is Vice President of VINACAS cum CEO of BIMICO in Tay Ninh Province of Vietnam, one of leading cashew processors in Vietnam. He is very rich experienced in field of cashew processing and business. He has run his successful business for over 25 years.

Ông Nguyễn Minh Họa là Phó Chủ tịch VINACAS và Giám Đốc điều hành của Công ty BIMICO (Tây Ninh) – một trong những doanh nghiệp chế biến điều hàng đầu tại Việt Nam. Ông là người giàu kinh nghiệm và thành công trong sản xuất, chế biến và kinh doanh hạt điều trong suốt hơn 25 năm qua.

##

Programme