View video
View video

Our Speaker

nguyenminhhoa

MR. NGUYEN MINH HOA

Vice President of VINACAS/ CEO of BIMICO

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 1.00 pm - 3.00 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. Nguyen Minh Hoa is Vice President of VINACAS cum CEO of BIMICO in Tay Ninh Province of Vietnam, a cashew processor in Vietnam.

Ông Nguyễn Minh Họa là Phó Chủ tịch VINACAS và Giám Đốc điều hành của Công ty BIMICO (Tây Ninh) – một doanh nghiệp chế biến điều tại Việt Nam.

Programme