Summary Programme


Friday
Mar. 24, 2023
Day 1 (Full day): Welcoming Day, Exhibition, Welcoming party)
10:00 AM - 10:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

10:00 AM - 5:00 PM

Net-working meetings (self-arranged) (tea, coffee and cakes being served during the session)
Gặp gỡ song phương doanh nghiệp (có phục vụ trà, cà phê, thức ăn nhẹ,…)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

3:00 PM - 5:00 PM

VIETNAM CASHEW EXHIBITION (TRIỂN LÃM ĐIỀU VIỆT NAM)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Exhibition Area)

7:00 PM - 10:00 PM

WELCOMING PARTY (TIỆC CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

 

Saturday
Mar. 25, 2023
Day 2 (Full day): Official Meeting Day (Strategy Panel, Cashew Kernel Panel, Rendezvous Dinner)
8:00 AM - 10:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

 

 

8:30 AM - 8:45 AM

OPENING CEREMONY (LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

8:45 AM - 10:00 AM

STRATEGY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA LÃNH ĐẠO NGÀNH ĐIỀU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

Panelists

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderator:

10:00 AM - 10:30 AM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME (GIẢI LAO GIỮA GIỜ – TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ,…).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

 

10:30 AM - 11:00 AM

THE GUESTS OF HONOUR: LEADERS OF MOIT & VIETRADE (PHÁT BIỂU CỦA CƠ QUAN BẢO TRỢ – LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG & CỤC XTTM).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

Guests of Honour

11:00 AM - 11:30 AM

SIGNING CEREMONY OF CASHEW CO-OPERATIONS (LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ, HỢP TÁC ĐIỀU).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

11:30 AM - 12:30 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

1:30 PM - 3:30 PM

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

Panelists

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderators:

3:30 PM - 4:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

7:00 PM - 10:00 PM

RENDEZVOUS DINNER (TIỆC CHIÊU ĐÃI HỘI NGHỊ)hot.
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

  • Announcement of VINACAS’ Pearl Jubilee 1990 – 2020 (Công bố Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VINACAS).
  • VINACAS Heritage Award Ceremony 2020 (Lễ trao giải Trống Đồng 2020).
  • Saigon Special Music & Performance Show (Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Hội nghị).
  • The 13th GCR-2021 welcomes you! (Hẹn gặp lại tại Hội nghị điều quốc tế VN lần thứ 13/ 2021).

2020's Heritage Award Winner:

To be advised
Sunday
Mar. 26, 2023
Day 3 (Half day): World RCN Forum & Net Working Meetings
9:00 AM - 12:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TRÀ, CÀ PHÊ BUỔI SÁNG – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

9:00 AM - 11:30 AM

WORLD RAW CASHEW NUT FORUM 2020 (DIỄN ĐÀN ĐIỀU THÔ THẾ GIỚI 2020)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

 

Panelists:

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderator(s):

11:30 AM - 12:00 PM

CLOSING SESSION (BẾ MẠC HỘI NGHỊ)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

 

12:00 PM - 1:00 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam