Summary Programme


Monday
Nov. 21, 2022
Day 1 (Full day): Welcoming Day, Exhibition, Welcoming party)
10:00 AM - 10:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

10:00 AM - 5:00 PM

Net-working meetings (self-arranged) (tea, coffee and cakes being served during the session)
Gặp gỡ song phương doanh nghiệp (có phục vụ trà, cà phê, thức ăn nhẹ,…)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

3:00 PM - 5:00 PM

VIETNAM CASHEW EXHIBITION (TRIỂN LÃM ĐIỀU VIỆT NAM)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Exhibition Area)

7:00 PM - 10:00 PM

WELCOMING PARTY (TIỆC CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

 

Tuesday
Nov. 22, 2022
Day 2 (Full day): Official Meeting Day (Strategy Panel, Cashew Kernel Panel, Rendezvous Dinner)
8:00 AM - 10:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Reception Desk/ Base floor)

 

 

8:30 AM - 8:45 AM

OPENING CEREMONY (LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

8:45 AM - 10:00 AM

STRATEGY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA LÃNH ĐẠO NGÀNH ĐIỀU)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

Panelists

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderator:

10:00 AM - 10:30 AM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME (GIẢI LAO GIỮA GIỜ – TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ,…).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

 

10:30 AM - 11:00 AM

THE GUESTS OF HONOUR: LEADERS OF MOIT & VIETRADE (PHÁT BIỂU CỦA CƠ QUAN BẢO TRỢ – LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG & CỤC XTTM).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

Guests of Honour

11:00 AM - 11:30 AM

SIGNING CEREMONY OF CASHEW CO-OPERATIONS (LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ, HỢP TÁC ĐIỀU).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

11:30 AM - 12:30 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

1:30 PM - 3:30 PM

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

Panelists

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderators:

3:30 PM - 4:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

7:00 PM - 10:00 PM

RENDEZVOUS DINNER (TIỆC CHIÊU ĐÃI HỘI NGHỊ)hot.
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

  • Announcement of VINACAS’ Pearl Jubilee 1990 – 2020 (Công bố Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VINACAS).
  • VINACAS Heritage Award Ceremony 2020 (Lễ trao giải Trống Đồng 2020).
  • Saigon Special Music & Performance Show (Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Hội nghị).
  • The 13th GCR-2021 welcomes you! (Hẹn gặp lại tại Hội nghị điều quốc tế VN lần thứ 13/ 2021).

2020's Heritage Award Winner:

To be advised
Wednesday
Nov. 23, 2022
Day 3 (Half day): World RCN Forum & Net Working Meetings
9:00 AM - 12:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TRÀ, CÀ PHÊ BUỔI SÁNG – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

9:00 AM - 11:30 AM

WORLD RAW CASHEW NUT FORUM 2020 (DIỄN ĐÀN ĐIỀU THÔ THẾ GIỚI 2020)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

 

Panelists:

To be advised
To be advised
To be advised
To be advised
To be advised

Moderator(s):

11:30 AM - 12:00 PM

CLOSING SESSION (BẾ MẠC HỘI NGHỊ)
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Ballroom)

 

 

12:00 PM - 1:00 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Sheraton Hotel & Towers Saigon (Conference Centre – Dining Area)

Thông báo/ Announcement
Vì lý do bất khả kháng (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1/ 2022 hoặc Quý 4/ 2022.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to a force majeure (the Covid-19 epidemic), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In Q. 1/ 2022 or Q. 4/ 2022.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam