Summary Programme


Thursday
Mar. 05, 2020
Day 1 (Full day): Welcoming Day, Exhibition, Welcoming party)
9:00 AM - 5:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU)
Venue: Vinpearl Landmark 81 (Reception Desk/ Base floor)

Gift sponsored by:

3:00 PM - 5:00 PM

VIETNAM CASHEW EXHIBITION (TRIỂN LÃM ĐIỀU VIỆT NAM)
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Exhibition Area)

7:00 PM - 10:00 PM

WELCOMING PARTY (TIỆC CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU)
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Dining Area)

 

Friday
Mar. 06, 2020
Day 2 (Full day): Official Meeting Day (Strategy Panel, Cashew Kernel Panel, Rendezvous Dinner)
8:00 AM - 5:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU).
Venue: Vinpearl Landmark 81 (Reception Desk/ Base floor)

 

 

8:30 AM - 8:45 AM

OPENING CEREMONY (LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

8:45 AM - 10:00 AM

STRATEGY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA LÃNH ĐẠO NGÀNH ĐIỀU)
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

10:00 AM - 10:30 AM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME (GIẢI LAO GIỮA GIỜ – TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ,…).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

 

10:30 AM - 11:00 AM

THE GUESTS OF HONOURS: LEADERS OF MOIT & VIETRADE (PHÁT BIỂU CỦA CƠ QUAN BẢO TRỢ – LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG & CỤC XTTM).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

11:00 AM - 11:30 AM

SIGNING CEREMONY OF CASHEW CO-OPERATIONS (LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ, HỢP TÁC ĐIỀU).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

11:30 AM - 12:30 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Dining Area)

1:30 PM - 3:30 PM

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

 

3:30 PM - 4:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

7:00 PM - 10:00 PM

RENDEZVOUS DINNER (TIỆC CHIÊU ĐÃI HỘI NGHỊ)hot.
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

  • Announcement of VINACAS’ Pearl Jubilee 1990 – 2020 (Công bố Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VINACAS).
  • VINACAS Heritage Award Ceremony 2020 (Lễ trao giải Trống Đồng 2020).
  • Saigon Special Music & Performance Show (Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Hội nghị).
  • The 13th GCR-2021 welcomes you! (Hẹn gặp lại tại Hội nghị điều quốc tế VN lần thứ 13/ 2021).
Saturday
Mar. 07, 2020
Day 3 (Half day): World RCN Forum & Net Working Meetings
9:00 AM - 12:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TRÀ, CÀ PHÊ BUỔI SÁNG – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre  – Tea Time Area & Net working area)

9:00 AM - 11:30 AM

WORLD RAW CASHEW NUT FORUM 2020 (DIỄN ĐÀN ĐIỀU THÔ THẾ GIỚI 2020)
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

 

 

11:30 AM - 12:00 PM

CLOSING SESSION (BẾ MẠC HỘI NGHỊ)
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Ballroom)

 

 

12:00 PM - 1:00 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).
Venue: Vinpearl Luxury Landmark 81 (Conference Centre – Dining Area)