Summary Programme


Friday
Mar. 01, 2019
Day 1 (Full day): Welcoming Day (Kingdom tour, Exhibition, BBQ/ Cocktail party)
9:00 AM - 5:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU)
Venue:
Vinpearl Huế Hotel (Reception Desk/ Base floor)

1:00 PM - 5:00 PM

HUẾ KINGDOM TOUR (TOUR THĂM QUAN CỐ ĐÔ HUẾ)

Pick-up at: Vinpearl Huế Hotel (Reception Desk/ Base floor) at 1:00 PM.
The tour is complimentary/ FOC to all delegates – sponsored by VINACAS (Đại biêu dự Hội nghị tham gia miễn phí).

7:00 PM - 10:00 PM

WELCOMING COCKTAIL BUFFET PARTY (TIỆC COCKTAIL BUFFET CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ)
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Lotus Restaurant/ 7th floor)

Saturday
Mar. 02, 2019
Day 2 (Full day): Official Meeting Day (Strategy & Cashew Kernel Panels, Rendezvous Dinner)
8:00 AM - 5:00 PM

REGISTRATION (ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Reception Desk/ Base floor).

 

 

8:30 AM - 8:45 AM

OPENING CEREMONY (LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

8:45 AM - 10:00 AM

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)

Moderator: Mr. Pham Van Cong – VINACAS President.
Panelists: All Cashew delegation leaders.

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

Moderator:

10:00 AM - 10:30 AM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME (GIẢI LAO GIỮA GIỜ VỚI TRÀ, CÀ PHÊ,…).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom/ Lobby).
Vinpearl Huế Hotel (Phoenix Meeting room 1, 2, 3, 4)

10:30 AM - 11:00 AM

KEY-NOTE SPEAKERS: LEADERS OF MOIT & VIETRADE (PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG & CỤC XTTM).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

11:00 AM - 11:30 AM

SIGNING CEREMONY OF CO-OPERATIONS (LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ, HỢP TÁC ĐIỀU).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

11:30 AM - 12:30 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Lotus Restaurant/ 7th floor).

1:30 PM - 3:30 PM

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN).
Moderators: To be advised.
Panelists: To be advised.

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

3:30 PM - 4:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TIỆC TRÀ, CÀ PHÊ – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom/ Lobby)
Vinpearl Huế Hotel (Phoenix Meeting room 1, 2, 3, 4)

7:00 PM - 10:00 PM

RENDEZVOUS DINNER (TIỆC CHIÊU ĐÃI HỘI NGHỊ) hot.

  • VINACAS Heritage Award Ceremony (Lễ trao giải Trống Đồng).
  • VINACAS Golden Cashew Award Ceremony (Lễ trao giải Quả Điều Vàng).
  • Áo Dài Show (Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Hội nghị).
  • The 12th GCR-2019 welcomes you! (Hẹn gặp lại tại Hội nghị điều quốc tế VN lần thứ 12/ 2020).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Lotus Restaurant/ 7th floor).

Sunday
Mar. 03, 2019
Day 3 (Half day): World RCN Forum & Net-working Meetings
9:00 AM - 12:00 PM

RENDEZVOUS COFFEE & TEA TIME – NET WORKING MEETINGS (TRÀ, CÀ PHÊ BUỔI SÁNG – DN GẶP GỠ SONG PHƯƠNG).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom/ Lobby)
Vinpearl Huế Hotel (Phoenix Meeting room 1, 2, 3, 4)

 

 

9:00 AM - 11:30 AM

WORLD RAW CASHEW NUT FORUM (DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU THÔ THẾ GIỚI)

Moderator: To be advised.
Panelists: To be advised.

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom).

 

 

11:30 AM - 12:00 PM

CLOSING SESSION (BẾ MẠC HỘI NGHỊ)

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

 

 

12:00 PM - 1:00 PM

BUFFET WORKING LUNCH (TIỆC TRƯA BUFFET).

Venue: Vinpearl Huế Hotel (Lotus Restaurant/ 7th floor)