Sponsorship Registration

Thông tin của đơn vị tham gia


Hình thức tài trợ
Trị giá
164.265.000 VND
140.765.000 VND
117.265.000 VND
93.765.000 VND
70.265.000 VND
Đã hoàn thành
35.015.000 VND

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

• Tài trợ tiệc (1-4): miễn phí từ 3 - 1 vé vào cửa tham dự các chương trình của Hội nghị (không bao gồm phòng ở khách sạn miễn phí). Vị trí ngồi khu vực VIP. Logo, hình ảnh của DN được đăng trên các ấn phẩm và backdrop, banner của Hội nghị (Vị trí logo từ cao -> thấp căn cứ mức tài trợ). Miễn phí 1 bàn trưng bày sản phẩm tại Hội nghị (số lượng giới hạn).

• Tài trợ quà lưu niệm (5): miễn phí 1 vé vào cửa tham dự các chương trình của Hội nghị (không bao gồm phòng ở khách sạn miễn phí). Vị trí ngồi khu vực VIP. Logo, hình ảnh của DN được đăng trên các ấn phẩm và backdrop, banner của Hội nghị (Vị trí logo từ cao -> thấp căn cứ mức tài trợ).

• Tài trợ quảng cáo tạp chí (6-7): quảng cáo nguyên trang A4, nhiều màu. Ưu tiên DN đăng ký sớm. Vị trí ngồi khu vực VIP. Logo, hình ảnh của DN được đăng trên các ấn phẩm và backdrop, banner của Hội nghị (Vị trí logo từ cao -> thấp căn cứ mức tài trợ).

• Tài trợ khác (8): Quý vị có thể đăng ký tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật không thuộc các hình thức kể trên. Tùy theo giá trị tài trợ, Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể các quyền lợi tới Quý vị sau khi nhận được yêu cầu.

##
Tỷ giá USD/ VND: căn cứ theo tỷ giá hàng ngày (chuyển khoản) của Ngân hàng Vietcombank
* vui lòng điền đầy đủ thông tin trên
Điều khoản & điều kiện

HƯỚNG DẪN VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ


1. Phiếu đăng ký tài trợ Hội nghị phải được điền thông tin đầy đủ. Quý vị có thể đăng ký nhiều hình thức tài trợ trên mỗi phiếu đăng ký tài trợ.


2. Sau khi hoàn thành Phiếu đăng ký tài trợ, Quý vị tiến hành thanh toán tiền tài trợ cho Ban Tổ chức; sau đó, Quý vị sẽ nhận được Thư xác nhận đã đăng ký tài trợ thành công từ Ban Tổ chức Hội nghị. Quý vị có thể đem theo Thư xác nhận này khi tham dự Hội nghị để làm thủ tục đăng ký và nhận thẻ đại biểu (nhà tài trợ).


3. Đăng ký của nhà tài trợ bao gồm các quyền lợi theo quy định của Ban tổ chức Hội nghị ghi rõ trong Phiếu đăng ký tài trợ Hội nghị.
Quý vị có thể liên hệ ngay với Ban Tổ chức để tái xác nhận quyền lợi của nhà tài trợ, đặc biệt là đăng ký vị trí bàn trưng bày sản phẩm (nếu trong quyền lợi nhà tài trợ có quy định), gửi file logo, hình ảnh của doanh nghiệp,…


4. Trường hợp vì lý do khách quan phải hủy đăng ký tài trợ Hội nghị, Quý vị sẽ được hoàn tiền 100% cho những thông báo hủy trước 02 (hai) tháng trước khi diễn ra Hội nghị. Tuy nhiên mức phí 10% (chi phí quản lý hành chính) sẽ được tính vào tất cả các thông báo hủy tài trợ Hội nghị.


Ban Tổ chức không hoàn lại tiền cho các thông báo hủy tài trợ Hội nghị trong vòng hai (2) tháng trước khi diễn ra Hội nghị, bất kể lý do gì. Thông báo hủy bỏ phải được lập thành văn bản có xác nhận ngày nhận (công văn đến) của Văn phòng VINACAS.


5. Trong một số trường hợp, vì lý do khách quan Ban Tổ chức có thể thay đổi nội dung, thời gian hoặc địa điểm Hội nghị. Theo đó, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thay đổi nào về những thay đổi trong lịch trình công tác hay di chuyển (hàng không,…) của đại biểu (nhà tài trợ) tham dự Hội nghị.


6. Hỗ trợ thông tin: Nếu Quý vị có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, đại biểu có thể email: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, fax +84 (0) 283 8242138 hoặc điện thoại +84 (0) 283 8242136. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.vinacas.com.vn/ để có được những thông tin mới nhất.


##


Updating...

General information


Items
Value
USD 6,990
USD 5,990
USD 4,990
USD 3,990
USD 2,990
Occupied
USD 1,490

SPONSOR'S BENEFITS

• Party Sponsors (1-4): from three to one entrance ticket complimentary per sponsor (exclusive of hotel room). VIP table seating. Sponsor’s logo and images are printed on the event’s publications, banners and backdrops. Logo’s positions (Top -> bottom line) is based on sponsorship value. Free 1 exhibition booth for early registrations (limited quantity).

• Delegate Kits (5): One entrance ticket complimentary per sponsor (exclusive of hotel room). VIP table seating. Sponsor’s logo and images are printed on the event’s publications, banners and backdrops. Logo’s positions (Top -> bottom line) is based on sponsorship value.

• Magazine Ads (6-7): Adverting page size A4 and any sooner registration will obtain better position. VIP table seating. Sponsor’s logo and images are printed on the event’s publications, banners and backdrops. Logo’s positions (Top -> bottom line) is based on sponsorship value.

• Other kinds of sponsorship (8): You may propose new kind of sponsorship that must be accepted by the Organizing Committee. Based on sponsorship value, we will arrange your benefits accordingly.

##
Exchange rate USD/ VND: according to daily exchange rate (transaction) by Vietcombank
* required
Terms & Conditions

GUIDANCE, TERMS & CONDITIONS OF SPONSORSHIP REGISTRATION


1. Sponsorship Registration Form should be fully filled. You can choose multiple sponsorship items per registration form.


2. Confirmation letter of the Sponsorship Registration will be sent on receipt of your payment. You can bring this letter along with you upon check-in at the event and receive your name-badge (Sponsor of the event).


3. The Sponsor will have all benefits according to the rules and regulations of the Organizing Committee which are indicated in the Sponsorship Registration Form. You may contact with the Organizing Committee to re-confirm your sponsor’s benefits, especially location of your free exhibition booth (if any) and sending your company’s logo and images etc.


4. Full refund will be given to early registrants, if cancelation is received before 02 (two) months prior to the event opening date. A 10% administrative fee will be charged to regular registrants for all cancellations. No refunds will be made for no-shows or if you cancel within 02 (two) months prior to the event opening date, whatever the reason.


Cancellations must be made in writing and you must have a written knowledge from the VINACAS Office to be entitled to a refund.


5. In some cases, due to objective reasons, the Organizing Committee can change the content, timing or place of the meeting. Accordingly, the organizers will not be responsible for any changes on the changes in the work schedule or move (aviation, ...) of the participants (sponsors) attended the meeting.


6. If you have any questions or need more information, you may email to: admin@vinacasvn.org, info@vinacasvn.org, fax: +84 (0) 283 8242138 or +84 (0) 283 8242 136. you can also visit our website www.vinacas.com.vn/ to get the latest information.


##


Updating...
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam