View video
View video

Tours

CASHEW ROAD-SHOW HANOI – HALONG PRE-TOUR

CASHEW ROAD-SHOW HANOI – HALONG PRE-TOUR

Discovering the old town and traditional handicraft villages thru Hanoi – Halong Cashew Road-Show Pre-Tour, 02 days, 01 nights, from October 04-05, 2018 (Khám phá thủ đô Hà Nội và Vịnh Hạ Long qua chương trình Cashew Road-Show, 02 ngày, 01 đêm, từ ngày 04-05 tháng 10 năm 2018).

HALONG BAY – SAPA TREKKING POST-TOUR

HALONG BAY – SAPA TREKKING POST-TOUR

Conquer the highest peak in the Indochina and visit border gate cashew factories thru the Sapa Trekking Post-Tour, 03 days, 02 nights, from October 08-10, 2018 (Khám phá Sapa qua chương trình Trekking Tour do VINACAS tổ chức sau khi kết thúc Hội nghị, 03 ngày, 02 đêm, từ ngày 08-10 tháng 10 năm 2018).