View video
View video

Our Speaker

taquanghuyen

MR. TA QUANG HUYEN

Vice President of VINACAS
Director of Hoang Son 1

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 2.00 pm - 3.30 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. Ta Quang Huyen is Director of Hoang Son 1, one of Vietnam leading cashew processors and exporters.

Ông Tạ Quang Huyên là Giám Đốc của Công ty Hoàng Sơn 1, một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu Việt Nam.

##

Programme