Our Speaker

MR. TRUONG SY BA

Mr. Truong Sy Ba is President and General Director of Tan Long Group, under T&T Group, the well-known contractor of the RCN sales and purchase contract  “TL.176” on buying 176,000 Mts of raw cashew nuts in shells of the last crop 2018 from the Government of Tanzania; in addition to a number of RCN procurement events […]

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Truong Sy Ba is President and General Director of Tan Long Group, under T&T Group, the well-known contractor of the RCN sales and purchase contract  “TL.176” on buying 176,000 Mts of raw cashew nuts in shells of the last crop 2018 from the Government of Tanzania; in addition to a number of RCN procurement events in Guinea Bissau, Ivory Coast,etc recently. He is currently one of Vietnamese pioneering units in direct purchase of RCN in shells in large quantities with African partners.

Ông Trương Sỹ Bá là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Tân Long (Tan Long Group) thuộc T&T Group – đơn vị nổi tiếng với Thương vụ “TL.176” mua 176.000 tấn điều thô niên vụ 2018 của Chính phủ Tanzania và điều thô của Guinea Bissau, Bờ Biển Ngà,… thời gian vừa qua và hiện đang là một trong những đơn vị Việt Nam tiên phong trong mua bán điều thô khối lượng lớn trực tiếp với các đối tác châu Phi.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam