Our Speaker

MR. VU THAI SON

BOM Chairman of Long Son Joint Stock Company (Vietnam)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Ông Vũ Thái Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Sơn (TP Hồ Chí Minh), chuyên sản xuất hạt điều và nằm trong top 500 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu từ năm 2012 tới nay.

Ông từng tham gia làm việc cho Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hạt điều và hàng nông sản thực phẩm TP Hồ Chí Minh (Vinalimex Tp. HCM).

Năm 1994, ông đã mở Công ty TNHH Thạnh Sơn chuyên tư vấn môi giới hạt điều.

Năm 2000, thay vì chỉ làm môi giới, ông lập Công ty cổ phần Long Sơn, chuyên sản xuất và xuất khẩu hạt điều (KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Đến nay, công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất hạt điều lớn của Việt Nam, mỗi năm bán trong nước và xuất khẩu trên 20.000 tấn nhân điều.

Công ty CP Long Sơn đã có trên 5.000 công nhân đang làm việc với 11 nhà máy và chi nhánh từ Hà Nội đến Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Long An… doanh thu xuất khẩu của tập đoàn Long Sơn 8 tháng đầu năm 2018 là hơn 155 triệu đô la Mỹ cho 16,000 tấn nhân điều.

Mr. Vu Thai Son is BOM Chairman of Long Son Joint Stock Company (Ho Chi Minh City), one of Vietnam leading cashew processors and exporters among the VNR-500 (Top 500 Companies in Vietnam) since  2012 to now.

He has ever worked for the International Labor Organization (ILO) in Vietnam under the United Nations and VINALIMEX HCMC.

In 1994, he opened Thanh Son Co., Ltd., a cashew brokerage and consultancy company.

In 2000, besides brokerage, he established Long Son Joint Stock Company, a cashew processor and exporter at Tan Binh Industrial Zone, Tan Phu District, Ho Chi Minh City. Up to now, the company has become one of Vietnam leading cashew processors and exporters that exports approximately 20,000 metric tons of cashew kernels each year.

Long Son Joint Stock Company has more than 5,000 general workers who are working at 10 its factories and branches from Hanoi to Khanh Hoa, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Phuoc, Binh Duong, Dong Nai and Long An…. The company’s export revenue for 8 months of 2018 reached more than USD 155 million with 16,000 metric tons of kernel.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam