View video
View video

Our Speaker

jOshi

MR. YOSSI MUSSAFI

President & CEO of Moshe Mussafi & Sons (Israel)
Israeli Ambassador of the International Nut & Dried Fruit Council (INC)

CASHEW KERNEL PANEL
Time: from 2.00 pm - 3.30 pm of Tuesday, November 14, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Mr. YOSSI MUSSAFI is President & CEO of Moshe Mussafi & Sons (Israel) and Israeli Ambassador of the International Nut & Dried Fruit Council (INC).

Founded in 1959, Moshe Mussafi & Sons is a global wholesale foods importer and marketer. It is a leader in its market, importing to Israel and Middle East a wide variety of foods from over 30 different countries around the world.

Mr. Yossi Mussafi is a very experienced expert in field of food marketing and has been working and contributing his whole life for Moshe Mussafi & Sons since 1985.

Ông YOSSI MUSSAFI là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Moshe Mussafi & Sons (Israel) và là Đại sứ của Hội đồng Hạt Quả khô Quốc tế (INC) tại Israel.

Được thành lập vào năm 1959, Moshe Mussafi & Sons là nhà nhập khẩu và tiếp thị thực phẩm bán buôn toàn cầu và là doanh nghiệp hàng đầu của Israel và khu vực Trung Đông, có quan hệ mua bán với các đối tác đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Ông Yossi Mussafi là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị thực phẩm và đã làm việc và đóng góp sự nghiệp cho Moshe Mussafi & Sons từ năm 1985.

Programme